Sesler İle Robotların Algısı İyileştirilebilir mi?

Teknoloji gelişiyor ve bu gelişmeler ile beraber robotların yapabileceklerini de geliştirme üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor. Robotlarda, yapay zeka kullanılarak bir öğrenme süreci geliştirilebiliyor. Çeşitli konularda eğitilebilen yapay zekaların öğrenebildiği konulardan bir tanesi de ses. Peki sesler ile robotların algısı iyileştirilebilir mi? İşitme duyusunun geliştirilmesi ile robotların algısının iyileştirilebileceği düşünülüyor. Yani yeni bir öğreneme süreci ile robotların algısı iyileştiriliyor. Bu şeklide yeni işlerde veya zaten yaptıkları işlerde daha fazla verimle kullanılabiliyorlar.

Robotlarda işitme olayı diğer canlılarınkine benzer şekildedir. Sinyaller robotlarda mikrofondan girer ve belirli aşamalardan geçer. Oluşan elektrik sinyalleri robotların algılayabileceği şekilde değildir. O yüzden bilgisayarın anlayabileceği şekilde binary sisteme uyarlanırlar. Oluşturulan sayısal veriler bilgisayara önceden tanıtılmış olan seslerle eşleşir. Bilgisayarın hızına bağlı olarak bu işlemlerin gerçekleşme süresi de değişiklik gösterir.

Sesler robotlar için zaten kullanılıyor. Örneğin insansız telesekreter hizmetlerinde robotlar kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar seslerin robotların öğrenme süreci için yararlı olduğunu ortaya koyuyor. Yani işitme duyusu ile robotların algıları geliştirilebilir.

Robotların bir algısı olduğu, örneğin var olan cisimlerin fiziksel özelliklerini ayırt edebildiği görülür. Fakat seslerin öğrenilmesi ile, robotların daha önce görülememiş olan cisimlerin de fiziksel özelliklerini ayırt edebilmesi bekleniyor.

İşitmenin geliştirilmesinin robot algısındaki iyileştirmeleri üzerine yapılan iki araştırmaya bakalım.

Büyük Bir Ses Verisi Toplandı

tilt-bolt robotu - sesler ile robotların algısı iyileştirilebilir
Araştırmada kullanılan Tilt-Bolt.

ABD’deki araştırmacılar, robotikte sesin ne derce yararlı olabileceğinin net olmadığını düşündükleri için bir çalışma gerçekleştirdiler. Çalışma, “Sesler ile robotların algısı iyileştirilebilir mi?” sorusuna yanıt arıyordu. Çalışma sonucunda işitme duyusunun eklenmesiyle, robot algısının önemli ölçüde geliştirilebileceği keşfedildi.

CMU ( Carnegie Mellon Üniversitesi) Robot Enstitüsü’ndeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bu çalışma için, çalışmada görev alan araştırmacılar robotik eylem ve ses arasındaki etkileşimlerin büyük ölçekli olarak ilk çalışması olduğunu söylediler. Bir robotun nesneler arasında, çok benzer olsalar bile ses yardımı ile ayrım yapabileceğini buldular.

Araştırmacılara göre işitme, robotların yeni nesnelerin fiziksel özelliklerini tahmin etmesi için sesleri kullanmalarına yardımcı olabilir. Bu durum, robotun bir sese ne tür bir eylemin sebep olduğunu belirlemesinde de kullanılabilir. Çalışmadaki araştırmacılardan biri olan Lerrel Pinto, diğer alanlardaki yapılan ön çalışmalarda sesin yararlı olabileceğinin görüldüğünün, fakat robotikte ne derece yararlı olacağının araştırma yapılmadan net olmadığını belirtmiş.

Araştırmada, kullanan robotların %76 oranında nesneleri başarıyla -oldukça yüksek bir performans oranıyla- sınıflandırdığı görülmüş. Bu sonuçlar, gelecekteki robotların tanımlamak istedikleri nesnelere dokunmasını sağlamak için seslerin yararlı olabileceği ortaya çıkıyor.

Büyük bir veri kümesi hazırlanan çalışmada ayakkabılar, tenis topları, oyuncaklar vb. 60 nesne kullanıldı. Bu nesnelerin bir tepside kayarken veya yuvarlanırken çıkardıkları sesler kaydedildi. Bütün bu toplanan sesler ile 15.000 etkileşim elde edildi ve veri seti yayınlandı.

Bu etkileşimler Tilt-Bot denen, robotun koluna takılı bir kare tepsi kullanılarak kaydedildi. Çeşitli eğimlerle ve rastgele hareketlerle birçok ses verisi elde edildi.

Robotlar Seslerden Malzeme Miktarını Anlayabilecek mi?

yapay zeka ve ses algısı

Başka bir araştırma da Oliver Kroemer öncülüğünde gerçekleştirildi. Bu araştırmada da bir robotun, pirinci veya diğer taneli malzemeleri ses kullanılarak miktarını tahmin edip edemeyeceği üzerineydi. Malzemenin bulunduğu kabı sallayarak veya bulunduğu kabın içindeki akışından elde edilen ses verileri araştırma için kullanıldı.

Araştırma sonuçlarından robotlar için sesin zaten yararlı olduğu görüşü pek etkilenmemiş. Sesler zaten robotlar için kullanılıyordu.

Sonuç Olarak: Sesler ile robotların algısı iyileştirilebilir

Evet, sesler ile robotların algısı iyileştirilebilir. Asıl olay, robotların seslerden neler öğrendikleri ve bu öğrenmelerin sonuçları. Yani yapay zeka öğrenmesinin kendini geliştirebileceği zaten ortaya konmuştu. Sesler ile de bu robot algısı daha da iyileştirilebiliyor. Örneğin, bir robota biri kırmızı biri yeşil iki blok gösterildiğinde aralarındaki farkı sesi kullanarak açıklayamaz. Fakat iki farklı nesne olsaydı, yani biri blok, bir diğeri fincan olsaydı, robot bunu sesten ayırt edebilirdi.

Daha önceden bilinmeyen nesnelerin fiziksel özelliklerini tahmin etmede ve belirlemede robotların seslerden öğrendikleri şeyler kullanılabilecek gibi görünüyor.

Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Haydi, fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın.

Teknoloji'den geri kalmamak için e-posta listemize abone olun!

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi ve teknoloji takipçisi.