Künye

İmtiyaz Sahibi:
Keyon

Proje Sorumlusu:
Yiğit Özdamar

Yayın Yönetmeni:
Mert 3.Karakaya

Reklam ve İş Geliştirme:
Buse Özdamar
Ezgi Timur

Yazarlar:
Ahsen Kurtuluş Bilir
Furkan Enes Dilek
Gülsün Şen
İrem Lawver
Metin Ardıç
Uğur Karapaça

E-Posta:
info@teknoloji.org