Teknolojinin Ekosisteme Etkileri Nelerdir?

Teknolojinin yanlış yönetimi ve kontrol önlemlerinin eksikliğinin bir sonucu olarak büyük ölçüde çevre kirliliği oluşuyor. Teknolojik ilerlemelerden ortaya çıkan endüstriyel faydalar insanlara daha yüksek yaşam standartları sağlasa da, teknolojinin ekosisteme olan kötü etkileri yok sayılamayacak kadar fazla.

Teknolojik gelişmeler daha fazla makine, otomobil ve silah üretimini beraberinde getiriyor. Bu sektörlerin havaya saldığı karbondioksit gibi gazlar hava kirliliğine sebep oluyor. Ayrıca çeşitli endüstriler tarafından atıkların su sistemlerine atılması da büyük sorunlara sebep olmakta. Ekolojik sistemin çökmesi ve organizmaların doğal yaşam alanlarından yok olmaya başlaması da kontrolsüz teknolojinin doğrudan sonuçlarından birisi.

Teknolojinin Ekosisteme Etkileri

Hava ve Su Kirliliği

Metan, karbonmonoksit, kükürtdioksit, karbondioksit gibi zararlı gazların aşırı miktarda atmosfere girmesiyle hava kirliliği meydana gelmekte. Bu gazların ana kaynağı ise fosil yakıtlar, fabrikalar, elektrik santralleri gibi sanayi devriminin ardından ortaya çıkan teknolojilerdir. Hava kirliliği, insanlar ve hayvanlar için direkt olumsuz sağlık etkileri içerdiği gibi artan sera gazı sebebiyle küresel ısınmaya da sebep olur.

Göller, nehirler, denizler ve okyanusların teknolojik devrimler sonucu insan faaliyetleriyle kirlenmesi de su kirliliği olarak adlandırılıyor. Bu kirlilik su kaynaklarından beslenen insanları etkilediği gibi sucul ekosistemi de mahvetmekte.

Elektronik Cihazların Çevreye Etkisi

Elektronik cihazlar, gezegendeki en yaygın kaynaklar kullanılarak üretilir. Üretim sırasında ise kurşun, cıva gibi son derece tehlikeli kimyasallar yer alır. Üretimde kullanılan malzemeler genellikle fakir ülkelerde doğru olmayan yollarla çıkartılır. Sonrasında ise ortaya çıkan atıklar, genellikle toprağa atılır. Bunun en büyük örneği yaklaşık 500 metre derinliğindeki ve 1.2 km çapındaki insan yapımı büyük bir delik şeklini almış olan Sibirya’daki Mir madeni

Sibirya Mir Madeni
Sibirya Mir Madeni

Yaklaşık 2-3 sene kullandığımız elektronik cihazların üretilmesi için büyük miktarda kaynak gerekiyor. Sıradan bir bilgisayar üretmek için gereken bazı şeyler şu şekilde:

  • Bir bilgisayar üretilirken 22 kilogram son derece tehlikeli ve zararlı kimyasal ortaya çıkmakta.
  • 2 gramlık bir mikroçip için yaklaşık 1,5 kilogramlık kimyasal ve yakıt ayrıca 30 kilogram su gerekir.
  • Bilgisayarın tamamının üretimi için ise 1,5 ton su harcanır.

Bu etkileri azaltabilmenin yolu, elektronik cihazları son sınırlarına kadar kullanmak. Kullanım ömürleri bittiğinde ise yeniden doğabilmeleri için geri dönüştürmek yapılabilecek en mantıklı hareket diyebiliriz.

Doğal Kaynakların Tüketilmesi

Doğal Kaynakların Tükenmesi
Doğal Kaynakların Tükenmesi

Teknolojinin ekosisteme olumsuz etkilerinden biri de, bir kaynağı yenilenebileceğinden daha hızlı tüketebilmesidir. Sanayi devriminden bu yana petrol ve maden konusunda çalışmalar artmış ve minerallerin tüketilmesi hızlanmıştır. Yakıt, madencilik ve yerleşim alanları gibi teknoloji için yapılan çalışmalar orman kaybına da sebep oluyor. Sadece 1990 ile 2015 seneleri arasındaki orman kaybının 1.3 milyon kilometrekare olduğu biliniyor ki bu sayı günümüze kadar çok daha artmış durumda. Bu sadece atmosferden karbondioksiti uzaklaştıran ağaçların kaybına sebep olmakla kalmıyor aynı zamanda binlerce bitki ve hayvanın yaşam alanını da etkiliyor.

Dijital Para Madenciliği

Dijital para sektörü son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Maalesef ki dijital para için yapılması gereken karmaşık hesaplamalar nedeniyle tüketilen elektrik gücü son derece yüksek. Tüm dünyadaki enerji tüketiminin %0.3’lük bir kısmını dijital para sektörü oluşturuyor. Bu da gerçek bir değeri olmayan dijital para sektörünü, değerli kaynakların tamamen israfı haline getiriyor.

Teknolojinin Ekosisteme Etkilerini Azaltmak

Teknolojinin Ekosisteme Etkileri
Teknolojinin Ekosisteme Etkileri

Teknolojinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi, daha sürdürülebilir bir ortama geçiş için yeni çevre teknolojilerinin geliştirilmesine yol açtı. Çevre teknolojisi, kaynakların tüketimi ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri izlemeyi ve azaltmayı amaçlayan yeni teknolojilerin geliştirilmesini ifade eder. Doğada hiçbir şey kazanılmaz ve kaybedilmez. Her şey dönüşür. Bizler de neye dönüştüğüne dikkat etmeliyiz.

Yenilenebilir Enerjiler

Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımla, çevreye zarar vermeden teknolojik olarak birçok yenilik kolaylıkla elde edilebilir. Birçok ülkenin ortak amacı-her ne kadar bunun sebebi fosil yakıt için dış ülkelere bağımlılıklarını azaltmak olsa da- güneş ışığı, rüzgar, yağmur ve dalga gibi kaynaklarla çevreye zarar vermeden enerji elde etmek. Cep telefonlarını şarj etmek için kullanılabilecek minik güneş panelleri bile enerji tüketimi konusunda önemli bir adım olabilir.

Elektrikli Araçlar

Şarj edilebilen piller ile depolanan enerjiyi kullanarak çalışan elektrikli araçlar, atmosferdeki hava kirliliğinin önüne geçmede iyi bir yoldur. Sera etkisine katkıda bulunan ve küresel ısınmaya yol açan karbon gazlarını üretmeyen elektrikli araçların; insanlara, hayvanlara, bitkilere ve suya zararı yoktur.

Akıllı Teknolojiler

Akıllı ev teknolojileri, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verirken mümkün olduğunca enerjiyi verimli kullanmayı amaçlar. Örneğin akıllı aydınlatma sistemleri, sadece ihtiyaç olunan alanları aydınlatır ve akılı termostatlar evleri günün belirli saatlerinde ısıtır. Bunlar da enerji israfının önüne geçmeyi sağlar.

Teknoloji'den geri kalmamak için e-posta listemize abone olun!

Teknolojik mitleri araştırmayı ve ürün incelemeleri yapmayı çok seven, sanatsever, meraklı bir endüstri ürünleri tasarımı öğrencisi.