Piller ve Çevreye Etkileri: Çözüm Ne Olabilir?

Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, oyuncaklar ve video kameralar gibi güç tüketen ürünlerdeki hızlı artıştan dolayı pillere yönelik küresel talep de hızla artmakta. Bundan dolayı tüketiciler, her yıl tümü zehirli ve aşındırıcı maddeler içeren milyarlarca pili kullanıp atıyor. Modern teknolojide inanılmaz kullanışlı olan bu piller doğru şekilde atılmadığı takdirde tehlikeli atık sınıfına giriyor. Piller ve çevreye etkileri göz önüne alındığında, üreticiler de daha geri dönüştürülebilir ve daha az toksik madde içeren tasarımlar üzerinde çalışıyorlar.

Toksik olmaları nedeniyle önemli çevresel riskler taşıyan pillerin çoğu; nikel, kobalt, cıva ve kurşun gibi kimyasallar içerir. Aslında günümüzde piller için birçok özel geri dönüşüm ve atık yok etme tesisleri bulunuyor. Fakat, tüketicilerin birçoğu ne yazık ki pillerini normal çöplere atmayı tercih ediyor.

Piller ve Çevreye Etkileri Evrensel Bir Sorun

Piller ve Çevresel Etkileri
Pillerin Çevreye Etkileri Evrensel Bir Sorun

Biten piller normal çöpe atıldığında, çürürler ve sızıntı yaparlar. Sonrasında bu piller aşındıkça kimyasalları toprağa karışır. Bu kimyasallar yeraltı ve yüzey sularını kirletir. Böylece binlerce bitki ve hayvanın içinde yaşadığı ekosistem, tehlikeye girmiş olur.

Bu durum, içtiğimiz suyun bile tehlikeli metaller içerebileceği anlamına geliyor. Özellikle lityum piller, uzun yıllar içinde katı atık yangınlarına neden olabilir. Hepsinin bir sonucu olarak da, havaya salınan toksik kimyasallar, solumamızı olumsuz etkiler ve küresel ısınmaya katkıda bulunur.

Atık pillerin doğrudan insanlara da birçok zararı bulunmakta. Yanlış şekilde atılan pillerin buharlaşmış biçimi atmosfere hapsolur. Bu, gölleri ve akarsuları yağmur yağdıkça kirletir. Çevreyi bu şekilde kurşuna ve pillerde bulunan diğer güçlü ve aşındırıcı asitlere maruz bırakmak, gözlerimiz ve cildimiz için tehlikelere neden olabilir.

Ayrıca yapılan araştırmalara göre pillerde bulunan nikel ve kadmiyum gibi toksik metaller insanlar için kanserojen özelliği taşımakta. Pillerde bulunabilen başka bir toksik metal ise kurşun. Bu metal, nörolojik hasar ve doğuştan sakatlıklar gibi ciddi tıbbi sorunlara sebep olmakta.

Alternatif Çözümler

Piller
Piller

Alüminyum piller, geleneksel güç kaynaklarının çevresel etkisini azaltmak için mantıklı bir çözüm olabilir. Aslında bu piller, sağladıkları yoğun enerji ile daha sürdürülebilir bir alternatif olarak uzun süredir mevcut. Bilim insanları da, alüminyum pilleri geliştirebilmek için, kimyasal reaksiyon gerektiren bazı bileşenler üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar.

Piller ve çevreye etkileri konusunda pozitif bir yol almak için iyileştirilmiş pil atma yöntemleri de bir çözüm önerisi olabilir. Lityum pil ve nikel-kadmiyum piller geri dönüştürülebilir. Ayrıca, kullanım ömürleri sona erdiğinde uygun tesislere götürülerek tehlikenin önüne geçilebilir. Belediyelerin uygulayacağı pil toplama günleri de halkın bu konuda bilinçlenmesine yardımcı olacaktır. Bunların dışında yeniden şarj edilebilir piller de sürdürülebilirlik açısından iyi bir seçenek olabilir.

Piller ile ilgili bu faktörler, bilim insanlarını daha çevre dostu seçenekler geliştirmeye itiyor. Temiz enerji için birden fazla seçeneğe sahip olmak, insanları sürdürülebilir yaşamaya teşvik edecektir. OXIS Energy şirketi de üzerinde çalıştıkları pil çeşidi sayesinde daha sürdürülebilir bir seçenek sunma peşinde.

OXIS Energy

Lityum Sülfür Pilleri
Lityum Sülfür Pilleri

Pillerin yanlış imha edilmesinin, su ve hava kirliliği üzerinde derin etkileri olduğunu söylemiştik. Oxis Energy, standart lityum iyon pilleri yerine yeni lityum sülfür piller geliştiriyor. Çünkü, lityum sülfür pilleri diğerlerine oranla 5 kat daha fazla enerji tutabiliyor. Bu da çok sık pil değiştirmenin ve atık pil sayısının artmasının önüne geçiyor. Şirket bu çalışmanın, şarj edilebilir pil teknolojisinde devrim yaratacağı konusunda oldukça emin!

Ayrıca Oxis Energy, ürettikleri teknolojinin elektrikli uçakların etkinleştirilmesinde ve elektrikli otomobillerin durumunun iyileştirilmesinde “etkili” olabileceğine inanıyor. Aynı zamanda ürettikleri batarya, deniz taşıtlarında su basıncına dayanıklılık konusundaki testleri de geçmiş. Bu da endüstriler arasında çok faydalı bir ilerlemenin önünü açıyor.

Çevreye duyarlı piller oluşturmak, daha temiz bir ortam yaratacak ve çeşitli üretim süreçlerinin karbon ayak izlerini azaltacaktır. Daha iyi bir geleceğe sahip olmak için bu tarz çevre dostu yeniliklere ihtiyacımız var gibi görünüyor.

Teknoloji'den geri kalmamak için e-posta listemize abone olun!

Teknolojik mitleri araştırmayı ve ürün incelemeleri yapmayı çok seven, sanatsever, meraklı bir endüstri ürünleri tasarımı öğrencisi.