Antik Çin’de Teknoloji ve Mühendislik

Dünya’nın en eski uygarlıklarından biri olan Çin medeniyetinin; fizik bilimleri ve makine mühendisliği alanında sunabileceği birçok kayda değer başarıları vardır. Antik Çin’de teknoloji ve mühendislik; matematik, fizik, astronomi, jeofizik, biyoloji, tıp ve kimya alanlarında şekillenmiştir. 

Kuyruklu yıldızların, güneş tutulmalarının ve süpernovaların kaydedilen ilk gözlemleri Çin’de yapıldı. Eski Yunanlılarda olduğu gibi Çin’de de π değeri hesaplandı. Geleneksel Çin tıbbı akupunktur ve birçok bitkisel ilaç gelişmesini sağladı. Çinliler; bronz ve demir döküm, sismograf, arbalet, el arabası vb. birçok icatlara imza attılar. Eski Çin’in dört büyük buluşu olarak geçen: pusula, barut, kağıt ve matbaa, Orta Çağ’ın sonunda bilinen en önemli teknolojik gelişmeler arasındaydı. 

Medeniyet, MÖ 2000’den itibaren Çin’de sürekli bir gelişme halindeydi. Başından beri Huang He isimli nehrin yıkıcı taşkınlarını kontrol altında tutabilmek için yaptıkları çalışmalar ile Eski Çin’deki bilim insanları hidrolik mühendisliği konusunda teknolojik beceriye sahip insanlardı. Demir dökümü ve porselen üretimi gibi diğer teknolojiler de Çin’de oldukça erken bir tarihte ortaya çıktı. 

Antik Çin’de Astronomi

Antik Çin'de teknoloji
Antik Çin’de Astronomi

Tuttukları titiz kayıtlar ile Antik Çin’de teknoloji ve mühendisliğin en çok şekillendiği alan astronomidir. Modern tarihçiler Çin astronomisinin M.Ö. 1800’lerden itibaren büyük ölçüde değişmeden kaldığını tespit ettiler. Eski Çinliler, yıldızların algılanan hareketlerinin ülkenin kaderi ve yöneticileriyle yakından ilişkili olduğuna inandıkları için gök cisimlerinin hareketlerini binlerce yıldır büyük bir dikkatle kaydettiler. Çinlilerin ilk astronomik kayıtları M.Ö. 3000’lerden kalmadır ve bu gözlem ve kayıtlar insanlığa zengin bir astronomik miras bırakmıştır. 

Çinliler, zamanı ölçmek için gökyüzünü 60 yıllık bir döngü ile düzenlediler. Ayrıca zamanın geçişini ve mevsimleri belirlemek için takım yıldızlarının kutup yıldızına göre konumunu kullandılar. Çinli gökbilimcilerden Shi-Shen’in 122 takım yıldızındaki 809 farklı yıldızı katalogladığına inanılıyor.

Dört Büyük Buluş

Antik Çin'de Teknoloji
Çin’in Dört Büyük Buluşu

Tarihçilerin ve uzmanların söylediğine göre Eski Çin, yaptıkları Dört Büyük Buluş ile insanlık tarihi üzerinde bir etki yaratma konusunda diğer bütün medeniyetleri geride bıraktılar. 

Kağıt

Eski Çin, kağıdı icat eden ilk ulustu. Kağıt keşfedilmeden önce eski halklar; çimen sapları, toprak tabaklar veya ağaç yaprakları gibi doğal malzemeler üzerine yazı yazıyorlardı. Çin halkı ilk önce ipekten bir tür kağıt yapmayı başardı ancak malzeme kıtlığı sebebiyle üretim oldukça pahalıydı. 2. yüzyılın ilk günlerinde ise ağaç kabuğu, buğday sapları ve benzeri birkaç malzemeden yeni bir tür kağıt üretmeyi başardılar. Nispeten ucuz, hafif, dayanıklı ve yazmak için daha uygun olan bu kağıtların yapımı Çin’den Kore’ye oradan da Japonya’ya yayıldı. 

Baskı

Dünya’daki doğrulanabilir bir basım tarihi olan ilk kitap da Eski Çin’den çıkmaktadır. Baskının icadından önce bilginin yayılması el yazması metinlere bağlıydı ve bu çok uzun sürüyordu. Bir tahtaya yazı veya resim kazıma daha sonra bunu mürekkeple lekeleme ve kağıt parçalarına sayfa sayfa baskı uygulama yöntemi ile Eski Çinliler bu soruna bir çözüm bulmuş oldular. 

Barut

1044 senesinde Zeng Gongliang tarafından düzenlenen En Önemli Askeri Teknikler Koleksiyonu’na barut yapmak için üç formül kaydedilmiştir. Barut başlangıçta havai fişek yapmak için kullanılsa da daha sonraki uyarlamaları dünya çapındaki savaşlarda devrim yaratmıştır. 

Pusula

Dünya’nın en eski rehber aracı olan pusula, Eski Çin’in dünyaya armağanıdır. Bakır ve demiri eriten insanlar, demiri çeken ve sabit bir şekilde kuzeyi işaret eden doğal bir manyetizmaya rastladılar. Teknolojik bazı iyileştirmelerden sonra ise bu buluş pusulayı ortaya çıkardı.

Teknoloji'den geri kalmamak için e-posta listemize abone olun!

Teknolojik mitleri araştırmayı ve ürün incelemeleri yapmayı çok seven, sanatsever, meraklı bir endüstri ürünleri tasarımı öğrencisi.