Nükleer Silah Nedir?

Silah endüstrisi, teknolojiyle birlikte hızlı bir şekilde gelişiyor. Silah şirketleri ve devletler, gelişen teknolojiyi kullanarak oldukça güçlü silahlar üretiyorlar. Bu silah kategorilerinin başında da nükleer silahlar gelmektedir. Peki nükleer silah nedir? Bu silahlar nasıl üretilmektedir? Nükleer silahlar insanlık için neden bu kadar tehlikelidir?

Nükleer silahlara sahip olan devletler, herhangi bir savaş durumunda bu silahları bir tehdit olarak kullanabilmektedirler. Bundan dolayı özellikle savaş dönemlerinde nükleer silahlardan çok fazla bahsedilmektedir. Bu silahlar, çok güçlü olmaları sebebiyle caydırıcı olabilmektedirler.

Bundan dolayı nükleer silahlar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip değilseniz bu silahların ne ve neden bu kadar tehlikeli olduğunu merak edebilirsiniz. Bizler de bu yazımızda sizler için nükleer silahlara daha yakından bakacağız.

Nükleer Silah Nedir?

Silah sanayisi, hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ölümcül silahlar üretiliyorlar. Bu silahların başında da nükleer silahlar geliyorlar. Nükleer silahlar, uzun süredir üretiliyorlar. Öyle ki bu silahlar, savaşlarda bile kullanıldılar. Bunun yanı sıra nükleer silahlara sahip olan devletler, bu silahları bir tehdit unsuru olarak kullanabiliyorlar. Bu yüzden dünya için büyük bir tehdit oluşturan nükleer silah nedir diye merak edebilirsiniz.

Nükleer silahları diğer silahlardan ayıran en önemli unsur, bu silahların nükleer reaksiyon kullanan bir parçayla kullanılmaları oluyor. Nükleer silahlar, günümüzde 2 formda üretilebilmektedirler. Bunlar bomba ve füzelerdir. Nükleer silahların bomba ve füze formunda kullanılması, bu silahları daha tehlikeli hale getiriyor. Çünkü bomba ve füze formundaki nükleer silahların menizli ve verdikleri hasar artmaktadır.

Nükleer silahlar, fisyon veya füzyon şeklinde üretilmektedirler. Fisyon formundaki nükleer silahlar, ağır atom çekirdeklerinin bölünme sonucunda ortaya çıkarttıkları fazla enerjiyle üretilmektedirler. Atom silahları, temel olarak fisyon formunda üretilen nükleer silahlardır.

Nükleer Silah Nedir: Fisyon ve Füzyon

Bunun yanı sıra füzyon formundaki nükleer silahlar ise tam tersi hafif atom çekirdeklerinin yüksek sıcaklık ve basınç yüzünden ağır atom çekirdeği oluştururken ortaya çıkan enerjiyle üretilmektedirler. Hidrojen silahları, füzyon silahlarının bir örneğidirler.

Nükleer silahlar, temel olarak 4 tane etkiye sahiptirler. Bu silahlar, kullandıkları bölgelerde patlama dalgası, yoğun ışık, ısı ve radyasyon enerjisi yaymaktadırlar. Bundan dolayı bu silahlar, kullanıldıkları alanlarda oldukça tehlikeli olabilmektedirler. Öyle ki ABD, 2.Dünya Savaşı sırasında iki kez nükleer silah kullanmıştır.

Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan bu bombalar, bu şehirlerdeki yaşamı bitirmişlerdir. 1945’te atılan nükleer silahların etkisi, günümüzde bile devam etmektedirler. Ayrıca nükleer silahlar, rüzgar gibi çeşitli doğa olayları nedeniyle silahların kullanıldığı bölgenin yakınlarında bulunan bölgeleri de etkilemektedirler. Bundan dolayı nükleer silahlar, en tehlikeli silahlar olarak görülmektedirler.

Nükleer Silah Nasıl Üretilir?

Nükleer silahlar, insanlık için çok tehlikeli olabilmektedirler. Bu silahlara sahip olan ve iyi niyetli davranmayan devletler, düşmanlarını tehdit edebildikleri gibi insanlığı da tehlikeye sokabilmektedirler. Bundan dolayı nükleer silahların yaygınlaşmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Peki nükleer silah nasıl üretilir? Her ülke, bu silahları kolaylıkla üretebilir mi?

Temel olarak nükleer enerji santraline sahip olan her ülke, gerekli işlemleri uygulayarak nükleer silah üretebilir. Nükleer enerji santrallerinde enerji üretmek için uranyum kullanılmaktadır. Uranyum, aynı zamanda nükleer silahların üretiminde de kullanılmaktadır. Zaten nükleer enerji ve silah üretiminin benzer süreçlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Nükleer enerji santrallerinde enerji üretimi, genellikle uranyumu gaza çevirerek gerçekleşmektedir. Nükleer fisyon reaktörlerinde elde edilen Uranyum-235, nükleer enerji üretiminde kullanılmaktadır. Az ve orta zenginleştirilmiş olan uranyumlar, nükleer enerji santrallerinde kullanılmaktadırlar. Ancak bu uranyum türünün fazla miktarda zenginleştirilmesi, nükleer silahları ortaya çıkartmaktadır.

Yüksek zenginlikteki uranyumlar, uçak gemileri ve denizaltılarında da kullanılabilmektedirler. Fakat bilinçli olarak uranyum zenginleştirmenin genellikle pek de saf niyetler barındırmadığını belirtebiliriz. Bir devletin hızlı bir şekilde yüksek zenginleştirilmiş uranyum kaynağına sahip olması, o devletin nükleer silah üretme sürecinde olduğunun belirtisidir.

Bundan dolayı uluslararası kuruluşlar, nükleer enerji üreten devletlerin uranyum zenginleştirmelerini kontrol altında tutmaktadırlar. Böylece bu kuruluşlar, kısa sürede hızlı bir şekilde yüksek uranyum zenginleştiren devletleri tespit edebilmektedirler.

Nükleer silahlar, farklı yöntemlerle üretilebilmektedirler. Bundan dolayı nükleer silahlar, üretim yöntemlerine göre farklılaşmaktadırlar. Günümüze kadar üretilen nükleer silahların yapıları şu şekildedir:

 • Saf fisyon nükleer silahlar
 • Hızlandırılmış fisyon nükleer silahlar
 • Hidrojen bombaları
 • Saf füzyon nükleer silahlar

Hangi Ülkelerin Nükleer Silahı Bulunuyor?

Nükleer silahlar, insanlığın sonunu getirebilecek güçte silahlardır. Bundan dolayı dünya genelinde nükleer silahlara karşı bir tutum sergilenmektedir. Bu silahlara sahip olan devletler, herhangi bir savaşa girmeleri durumunda düşmanlarını nükleer silahlar ile tehdit edebilmektedirler. Hatta Amerika, bu silahları 2.Dünya Savaşı sırasında düşmanı Japonya’ya karşı kullanmıştır. Bunun sonucunda Japonya’da hem insanlar hem de doğa çok büyük zarar görmüştür.

Nükleer enerji santrallerinin yaygınlaşması ile birlikte nükleer silahların üretim süreci kolaylaşmıştır. Bundan dolayı nükleer enerji santraline ve gerekli kaynaklara sahip olan her devlet, nükleer silah üretebilecek duruma gelmiştir. Devletler, bu durumun önüne geçebilmek adına hızlı adımlar attılar.

Hangi Ülkelerin Nükleer Silahı Bulunuyor

1 Temmuz 1968 yılında Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması, uluslararası olarak imzalandı. Bu anlaşma, 1970 yılında yürürlüğe girdi. Ancak tüm devletler, bu anlaşmayı imzalamadılar. Bunun yanı sıra bu anlaşma imzalanmadan önce nükleer silahlara sahip olan devletler de vardı. Günümüzde resmi olarak nükleer silaha sahip olan devletler şu şekildedir:

 • Çin
 • Fransa
 • ABD
 • Rusya
 • Birleşik Krallık

Bu 5 devlet, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı imzalamışlardır. Bundan dolayı bu devletler, sahip oldukları nükleer silahları azaltma taahhüdünde bulundular. Bunun yanı sıra bu anlaşmayı imzalamayan ve nükleer silaha sahip olan devletler de mevcuttur. Bu devletler şunlardır:

 • Hindistan
 • Pakistan
 • Kuzey Kore (Anlaşmadan çekilerek nükleer silah üretti)
 • İsrail (Nükleer silahlara sahip olduğu iddia ediliyor ancak bunu doğrulamadı)

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamında bu anlaşmayı imzalayan devletler, nükleer silah üretmeyeceklerini belirttiler. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler komitesindeki denetleme kurulu, anlaşmayı imzalayan devletlerin anlaşmaya uyup uymadıklarını kontrol ediyor.

Türkiye Neden Nükleer Silah Üretmiyor?

Nükleer silahlar, düşman ülkeler için caydırıcı olabiliyorlar. Çünkü ülkeler, nükleer silaha sahip olan ülkelerle bu silahları kullanma tehditleri bulundukları için ayrı düşmek istemiyorlar. Bundan dolayı sizler de Türkiye neden nükleer silah üretmiyor diye merak edebilirsiniz.

Nükleer silah üretimi için nükleer enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için de nükleer silah üretmenin en temel şartlarından birisi nükleer enerji tesisidir. Türkiye, nükleer enerji tesisi kurmaya başladı. Yani teorik olarak Türkiye, nükleer enerji santraline sahip olduktan sonra nükleer silah üretebilir.

Ancak Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı imzalayan devletlerden birisidir. Bundan dolayı Türkiye, nükleer silah üretmeyeceğini uluslararası kamuoyunda taahhüt etmiştir. Türkiye’nin nükleer silah üretebilmesi için Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndan çıkması gerekmektedir. Bu anlaşmayı imzalayan devletler, diledikleri zaman anlaşmadan çekilebiliyorlar.

Fakat tabii ki anlaşmadan çekilmenin karşılıkları oluyor. Örneğin Kuzey Kore, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndan çekilen devletlerden birisidir. Buna karşılık anlaşmaya imza atan neredeyse tüm devletler, Kuzey Kore’ye siyasi ve ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı. Bundan dolayı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndan çekilmenin hem siyasi hem de ekonomik olarak çok ciddi karşılıkları mevcut.

Türkiye, bir NATO ülkesi olduğu için anlaşma kapsamında nükleer silaha sahip olan müttefiklerinin nükleer silahlarını barındırabiliyor. Yani Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması, Türkiye’nin nükleer silah üretmesini engellese de bulundurmasını engellemiyor. Bu doğrultuda Türkiye ve nükleer silaha sahip olan müttefik bir devletin anlaşma yapması durumunda müttefik devlet, nükleer silahlarını Türkiye’de barındırabiliyor.

Nükleer Silahtan Korunmak Mümkün mü?

2.Dünya Savaşı’nda olduğu gibi savaşlarda nükleer silahlara sahip olan devletler, bu silahları kullanabiliyorlar. Bunun sonucunda nükleer silahlar, kullanıldıkları bölgede yaşamı neredeyse tamamen yok ediyorlar. Bu yüzden herhangi bir saldırı durumunda nükleer silahtan korunmak mümkün mü diye merak ediyor olabilirsiniz.

Nükleer silahlar, hızlı bir şekilde etki etmektedirler. Kullanıldıkları bölgede ilk olarak büyük bir patlamaya sebep olmaktadırlar. Sonrasında bu silahların yapısında bulunan parçalar, kısa sürede radyasyon yağmurlarına yol açmaktadırlar. Bundan dolayı nükleer silahlar, kısa sürede kullanıldıkları bölgede yaşamı ortadan kaldırmaktadırlar.

Nükleer Silahtan Korunmak Mümkün mü

Nükleer silahtan korunmanın tek yolu, bu silahlar kullanıldığı anda sığınaklara saklanmak oluyor. Tabii ki bunun için de nükleer silahların kullanıldığı ilk anda ortaya çıkan patlamadan kurtulmak gerekiyor. Bu patlamadan kurtulduktan sonra radyasyon yağmurlarından kurtulabilmek için sığınaklar kullanılmalıdır. Nükleer silahların etkisi uzun süreli olmaktadır. Bundan dolayı radyasyon yağmurları da uzun süre sürebilmektedirler. Bu yüzden nükleer silahlardan etkilenmemek için uzun süre sığınakta kalmak gerekebilir.

Nükleer silahların etkisinden korunabilmek için radyasyona maruz kalmamak gerekiyor. Çünkü nükleer silahlar, insanları yanıklara ve radyasyona maruz bırakmaktadırlar. Yanıkların tedavisi, radyasyona göre daha kolay olmaktadır. Ancak insanların radyasyondan etkilenmesi, insanlarda gen değişiminden ölüme kadar çok çeşitli sağlık problemlerine yol açmaktadır.

Nükleer silahlar, insanlar kadar doğadaki diğer canlılar için de tehlikelidirler. Bu silahlar, kullanıldıkları bölgelerde neredeyse tüm canlı yaşamını bitirmektedirler. Bundan dolayı nükleer silah kullanılan bölgelerde uzun süre herhangi bir bitki, ağaç ortaya çıkmamaktadır. Bunun yanı sıra bu alanlarda hayvan ve insan yaşamı da uzun yıllar mümkün olmamaktadır.

Nükleer Silah Nedir: Genel Değerlendirme

Silah endüstrisi, sürekli gelişerek daha da tehlikeli bir hal alıyor. Günümüzde en tehlikeli silah grubu, nükleer silahlar olmaktadır. Çünkü nükleer silahlar, yapıları gereği kullanıldıkları alanlarda canlı yaşamını neredeyse tamamen yok etmektedirler. Bundan dolayı sizler de nükleer silah nedir, bu silahlar neden bu kadar güçlüdürler diye sorgulayabilirsiniz.

Nükleer silahlar, temel olarak fisyon ve füzyon formları kullanılarak üretilmektedirler. Bu silahlar, üretildikleri forma göre adlandırılmaktadırlar. Tabii ki silahların üretilmiş oldukları formlar, silahların gücünü de etkilemektedirler.

Nükleer silahların üretim süreci, nükleer enerjinin üretim süreciyle paralellik göstermektedir. Bundan dolayı nükleer enerji santraline sahip olan ülkeler, gerekli kaynakları karşılamaları durumunda nükleer silah da üretebilmektedirler. Nükleer silahların dünya için tehlikeli olması, devletlerin bu silahlar için harekete geçmelerine neden oldu.

Bu doğrultuda Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması imzalandı. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke, bu anlaşmaya imza atmıştır. Bu anlaşmadan önce nükleer silah üreten devletler, anlaşma kapsamında nükleer silahlarını azaltmayı taahhüt ettiler. Bunun yanı sıra nükleer silahı bulunmayan devletler de nükleer silah üretmeyecekleri konusunda anlaştılar.

Ancak Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı imzalamayan devletler de mevcut. Bu devletler Pakistan, Hindistan ve İsrail’dir. Bunun yanı sıra Kuzey Kore, anlaşmayı imzalamasına rağmen daha sonra bu anlaşmadan çekilmiştir. Bu yüzden bu ülkeler, nükleer silahlar üzerine çalışmalarına devam ediyorlar.

Sizler için hazırlamış olduğumuz nükleer silah rehberimiz burada sona eriyor. Bu rehberimizde nükleer silah nedir sorusunun yanı sıra bu silahlara ilgili merak edilen tüm sorulara cevap vermeye çalıştık. Böylece sizler de nükleer silah rehberimizi inceleyerek bu silahlar hakkında merak ettiğiniz konulara cevap bulabilirsiniz. Ayrıca nükleer silahlarla ilgili soru ve düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Teknoloji'den geri kalmamak için e-posta listemize abone olun!

Sürekli kendisini güncellemeye çalışan, araştırma yapıp edindiği bilgileri paylaşmayı seven bir teknoloji tutkunu.